[Logo] My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
Messages posted by: tintuctonghop
Forum Index » Profile for tintuctonghop » Messages posted by tintuctonghop
Author Message
R?ng – H? là l?a ch?n c??c ph? bi?n nh?t c?a ng??i ch?i m?i t?i các nhà cái ?ánh bài casino tr?c tuy?n. Vì lu?t ch?i ??n gi?n d? hi?u. Thao tác ??t c??c c?ng nhanh chóng.

Và tuy d? ch?i nh?ng R?ng H? không h?n d? ?n. Nên ?? làm ch? bàn c??c r?ng h?, n?m ?u th? h?n so v?i nhà cái. Các anh em tân binh nh?t ??nh nên tham kh?o qua các kinh nghi?m c??c sau.

Kinh nghi?m c??c R?ng H? b?t di b?t d?ch cho tân binh
Quan sát l?ch s? c??c R?ng H? ?? c??c dây
T??ng t? nh? Baccarat, R?ng H? có tính l?p l?i k?t qu? khá l?n.

Th??ng b?n s? th?y H? th?ng 1 dây
Ho?c R?ng th?ng 1 dây
Chính vì th? anh em ch? c?n theo dõi k?t qu? c??c ?? tìm ra m? ??u c?a dây c??c. Kinh nghi?m cá ?? bóng ?á qua m?ng May m?n g?p ???c dây dài thì ki?m b?n ti?n.Ngoài ra anh em c?ng c?n chú ý n?u k?t qu? tr? v? c?a c??c khác. Làm dây c??c ??t ?o?n thì c?n d?ng c??c ?? quan sát xem dây c??c m?i s? nghiêng v? c?a c??c nào ?? ??t nhé.

Không ?ánh c?a hòa
C?a hòa trên bàn c??c R?ng H? là kèo d? m??i m??i c?a nhà cái dành cho ng??i ch?i.

Th?c t? cho th?y c? 10-20 ván c??c m?i có 1 ván hòa. Nên n?u b?n ng?i ch? v? hòa thì c?ng ?ã ?n ?? h?n ch?c bàn thua.

Nên t? l? ??t 1 ?n 8 nghe có v? cao nh?ng th?c t? l?i ch? bõ bèn gì.

S? d?ng chi?n thu?t qu?n lý ti?n c??c
Qu?n lý v?n c??c không ch? nh?m b?o v? anh em kh?i cháy túi. Mà còn ?nh h??ng l?n ??n các ph??ng pháp c??c.

Th??ng dân c??c chuyên nghi?p s? qu?n lý v?n c??c nh? sau:

C??c 50 – 70% t?ng v?n c??c cho m?i ngày ch?i.
C??c 2% ??n t?i ?a 10% s? v?n c??c m?i ngày cho m?i c?a c??c
Ti?t ki?m ti?n th?ng c??c nên chia 50% b? ng??c l?i qu? ti?n c??c m?i ngày. Và 50% ??u t? vào các c?a c??c m?o hi?m nh?m t?ng s? v?n c??c lên nhanh chóng
Xác ??nh rõ m?c ti?n c??c kì v?ng. Khi ??t ???c m?c này thì dù ?ang trên ?à th?ng c?ng nên d?ng
C??c b?ng cái ??u l?nh
Sai l?m ph? bi?n c?a các anh em m?i làm quen v?i cá c??c online ?ó là th??ng ?? c?m xúc chi ph?i. Th??ng thua d? m?t bình t?nh và d? không tuân theo nguyên t?c c??c d?n ??n càng thua. Nh?ng l?i không mu?n d?ng vì c? g?.

Ho?c n?u th?ng thì l?i ham quá, dù m?t m?i không t?nh táo c?ng v?n c? nán l?i làm thêm vài ván. W88 Vài ván h?t h?i chót này ?ôi lúc l?i ph?n tác d?ng khi?n b?n t? l?i thành l?.

Chính vì th? tâm lý v?ng vàng, tuân th? ngiêm ng?t chi?n thu?t c??c ??t ra t? ??u là m?t trong nh?ng y?u t? ch? ch?t ?? b?n thành công trên bàn c??c R?ng H?.

K?t lu?n
Nh? anh em có th? th?y các nguyên t?c c??c trên dù có v? r?t ??n gi?n. Nh?ng n?u tuân th? ?úng anh em s? th?y hi?u qu? mang l?i là r?t l?n. Hi v?ng qua bài vi?t này anh em s? có th? ti?n hành c??c và lu?c ti?n nhà cái ngay hôm nay.
(Nh?n ??nh bóng ?á Liverpool - Leicester City, 21h, 5/10, vòng 8 Ngo?i h?ng Anh) 4 n?m k? t? ngày b? sa th?i kh?i Liverpool, Brendan Rodgers có d?p tr? l?i Anfield ?? cùng Leicester ch?m trán "L? ?oàn ??".

Premier League 2019/20 ?ang di?n ra nh? m? v?i Liverpool v?i thành tích toàn th?ng sau 7 vòng ??u tiên, happyluke casino h?n ??i nhì b?ng Man City t?i 5 ?i?m. Dù v?y, 1 tu?n v?a qua ch?ng ki?n th?y trò Jurgen Klopp liên ti?p ??i m?t v?i nh?ng th?i kh?c “ch?t ?i s?ng l?i”.

Sau tr?n th?ng may m?n Sheffield United 1-0 ? Premier League (th? môn ??i ph??ng m?c sai l?m), “L? ?oàn ??” cùng Salzburg t?o nên màn r??t ?u?i t? s? không t??ng t?i vòng b?ng Champions League (d?n 3-0 nh?ng ?? g? l?i 3-3, th?ng 4-3 chung cu?c).Nh?ng tr?n ??u ?ó cho th?y Liverpool b?t ??u ??t ??n gi?i h?n. Li?u Klopp s? ?ng phó ra sao khi hàng th? ngày càng b?c l? nhi?u sai sót, b? ba Salah – Firmino - Mane có d?u hi?u quá t?i?

Trong b?i c?nh hi?n t?i, Leicester City rõ ràng không ph?i ??i th? Liverpool mu?n ch?m trán. ??i ch? sân King Power ??t phong ?? vô cùng ?n t??ng v?i v? trí th? 3 (th?ng 4, hòa 2, thua 1), s? h?u hàng th? ch?c ch?n nh?t gi?i (5 bàn thua, ngang Liverpool) và trên h?t, ???c d?n d?t b?i c?u HLV Liverpool: Brendan Rodgers.


Các fan ??i ch? sân Afield ch?c ch?n ch?a quên mùa gi?i 2014/15 “th?n thánh” d??i s? d?n d?t c?a chi?n l??c gia 46 tu?i. Th?i ?i?m ?ó, Liverpool khuynh ??o Premier League b?ng l?i ch?i t?n công quy?n r?, ??p m?t nh?ng vu?t ch?c vô ??ch vào phút chót.

Gi? ?ây, Brendan Rodgers ti?p t?c th? hi?n s? “mát tay” cùng Leicester. “B?y cáo” giành t?i 31 ?i?m t?i Premier League t? khi b? nhi?m ông, ch? kém… Liverpool (49) và Man City (46).

T?t nhiên, Liverpool v?n ???c ?ánh giá cao h?n nh? thành tích 16 tr?n th?ng liên ti?p, 43 tr?n sân nhà b?t b?i t?i Premier League. ?áng nói h?n, k? t? tháng 5/2000, Leicester ch? toàn hòa và thua m?i d?p hành quân ??n Anfield (6 thua, 2 hòa).

Ngày tr? l?i c?a Brendan Rodgers ch?c ch?n s? g?p nhi?u sóng gió, nh?ng ông càng khao khát giúp Leicester giành k?t qu? t?t ?? ch?ng minh, BL? Liverpool ?ã sai l?m khi ru?ng b? mình.

Thông tin bên l?:

Liverpool b?t b?i 8 tr?n sân nhà g?n nh?t tr??c Leicester (th?ng 6, hòa 2) k? t? tháng 5/2000.

Ch? c?n 2 tr?n th?ng n?a, Liverpool s? cân b?ng k? l?c 18 chi?n th?ng liên ti?p t?i gi?i V?QG Anh c?a Man City, ???c thi?t l?p trong giai ?o?n tháng 8-12/2017.

Liverpool b?t b?i trong 43 tr?n sân nhà g?n nh?t ? Premier League (th?ng 33, hòa 10) – chu?i b?t b?i trên sân nhà dài nh?t 5 gi?i V?QG hàng ??u châu Âu th?i ?i?m hi?n t?i.

?ây c?ng là chu?i thành tích sân nhà t?t th? nhì l?ch s? ??i ch? sân Anfield, w88 sau giai ?o?n tháng 2/1978 – 12/1980 (63 tr?n). ??i bóng ch?m d?t chu?i b?t b?i c?a Liverpool là… Leicester.

K? t? khi b? nhi?m Brendan Rodgers, Leicester giành t?i 31 ?i?m t?i Premier League, ch? kém Liverpool (49) và Man City (46).

Leicester thua 11/13 tr?n g?n nh?t khi ch?m trán ??i ??u b?ng ? tr?n m? màn vòng ??u (hòa 2). L?n g?n nh?t “B?y cáo” giành tr?n 3 ?i?m ?ã t? tháng 1/1998 (MU).

Ch? có 1 c?u HLV Liverpool giành tr?n 3 ?i?m t?i Premier League khi tr? l?i Anfield (Roy Hodgson, d?n d?t West Brom, tháng 4/2012), còn l?i là 3 tr?n hòa, 9 th?t b?i.
 
Forum Index » Profile for tintuctonghop » Messages posted by tintuctonghop
Go to:   
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team